Header Ads

i Bất động sản

Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán căn hộ Ehome 5.
  1. Đặt cọc: thanh toán 10% tổng giá trị căn hộ (tháng 12/2013).
  2. Đợt 1 (tháng 01/2014): 15 ngày sau thanh toán 10%.
  3. Đợt 2 (tháng 02/2014): 45 ngày sau thanh toán 10%.
  4. Đợt 3 (tháng 04/2014): 60 ngày sau thanh toán 10%.
  5. Đợt 4 (tháng 06/2014): 60 ngày sau của đợt 3 thanh toán 10%.
  6. Đợt 5 (tháng 08/2014): 60 ngày sau của đợt 4 thanh toán 10%.
  7. Đợt 6 (tháng 10/2014): 60 ngày sau của đợt 5 thanh toán 10%.
  8. Đợt 7 (tháng 12/2014): nhận thông báo bàn giao nhà thanh toán 25% và tiến hành nhận căn hộ.
  9. Đợt 9: khi có thông báo bàn giao chủ quyền căn hộ Ehome 5 thanh toán 5%.
Nam Long Tân Thuận Đông, căn hộ Ehome 5, Ehome 5

1 nhận xét:

Được tạo bởi Blogger.